Algemene voorwaarden

Welkom bij onze Algemene Voorwaarden-pagina! Deze pagina legt de juridische overeenkomst vast tussen jou, als gewaardeerde bezoeker, en onze website. Door gebruik te maken van onze diensten, stem je in met de bepalingen en voorwaarden die hier worden beschreven. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je verdergaat met het verkennen van onze boeiende wereld van paranormale verhalen. Onze prioriteit is jouw veiligheid, privacy en optimale ervaring op onze website. Bedankt dat je de tijd neemt om onze voorwaarden te begrijpen en te respecteren. Veel leesplezier!

Inzending van Verhalen

1. Een verhaal moet minimaal 600 en maximaal 1.250 woorden lang zijn.
2. Dit verhaal is geschreven in het Sranan, Nederlands of Engels en dient binnen de algemene fatsoensnormen te vallen.
3. Gebruik van een pseudoniem is toegestaan. De naam van de auteur moet wel bekend zijn bij Spuku Tori.
4. Je behoudt het auteursrecht op je verhaal. Je geeft toestemming voor publicatie op onze website. Je verhaal mag door iedereen met een internetaansluiting gratis worden gelezen.
5. En het verhaal is door jou geschreven.

Intellectuele Eigendomsrechten

6. Je vrijwaart de organisatie Spuku Tori voor aanspraken en vorderingen van derden die betrekking hebben op de rechten van intellectuele eigendom op jouw verhaal. Spuku Tori aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door jou geleden schade.
7. Je geeft toestemming om jouw werk te gebruiken voor nationale en internationale publicatie.

Leeftijdsbeperking en Ouderlijke Toestemming

8. Er is geen leeftijdsbeperking, iedereen mag een verhaal insturen. Graag telefoonnummer, e-mailadres en naam van de ouder opgeven bij het inzenden van het verhaal.

Thema en Selectie

9. Een verhaal dient in te spelen op het thema ‘Spuku Tori’/ ‘Spook Verhalen’.
10. Spuku Tori maakt uit alle inzendingen een voorselectie. Een aantal verhalen worden geplaatst op de website www.spukutori.sr.
11. De redactie van Spuku Tori mag verhalen zonder opgaaf van redenen weigeren. Publicatie van een verhaal op de website van Spuku Tori betekent niet dat de geuite ideeën of de inhoud wordt onderschreven.
12. Over de uitslag van de selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

Inzending en Gebruik van Verhalen

13. Inzenden van het verhaal kan als Word document/pdf-document/video en foto te uploaden door middel van het formulier: Inzenden van jouw verhaal. Vermeld op de eerste pagina van jouw verhaal je naam, leeftijd en e-mailadres.
14. Spuku Tori mag de ingezonden verhalen, elementen uit de verhalen, of aangepaste versies ervan gebruiken voor publicaties, mits onder vermelding van de naam van de auteur.

Akkoord met Voorwaarden

15. Met het insturen van jouw verhaal ga je akkoord met deze voorwaarden.

Scroll naar boven